Als we niets doen, worden we gedaan…

De zieken, dat zijn degenen die verslaafd zijn aan macht.

De eenwording onder de mensen die in Nederland wonen word langzaam beter. Aangezien blijkt dat de media, de hele regering, het parlement, en het rechtssysteem allemaal besmet is met het ‘bange psychopaten virus’, een virus wat steeds meer om zich heen grijpt, en de hele machtsstructuur van de wereld al heeft aangetast.

Wat zijn de symptomen van dit virus?

In het begin is het moeilijk te herkennen, maar als je weet dat het op een drugsverslaving lijkt, kom je al een heel eind. Het duurt namelijk even voordat je door hebt dat de slachtoffers pathologische leugenaars zijn geworden, die alles doen om hun verslaving: Macht, te krijgen.

De hele structuur is er al door besmet. Maar het probleem is dat die ‘macht’ gepaard gaat met grote angstpsychosen, zij zijn altijd bang hun ‘macht’ te verliezen, en proberen er alles aan te doen om hun ‘macht’ te behouden. En hier worden de symptomen zichtbaar, zodat er nu een beter onderscheid kan worden gemaakt tussen een gezond weldenkend mens, en een psychopaat. Men kan dus nu de ‘zieken’ van de ‘gezonden’ onderscheiden.

Het beste wat we kunnen doen is de ‘zieken’ isoleren van de ‘gezonden’.

Dat kunnen wij doen door hen voorlopig te bewaren in huizen van bewaring, totdat de volkstribunalen in gereedheid zijn gebracht. Ik roep hierbij diegenen op die verantwoordelijk zijn voor het oprichten van deze tribunalen, naar democratischinzicht en common law. Volgens de Grondwet, en de Universele Rechten van de Mens.

Aangezien zij inmiddels al zo ver gevorderd zijn in hun symtomen, zijn ze heel gemakelijk te herkennen. Ook zijn er vele bewijzen van machtsmisbruik bekend, zowel als het niet nemen van verantwoordelijkheid voor ernstige misstappen, en vergijpen tegen (een deel van) de mensheid. Hierdoor zijn er al vele slachtoffers van dit virus, met naam en toenaam bekend.

Welke gevolgen heeft het, als wij deze zieke mensen niet isoleren van de gezonde?

Als wij, gezonden hen niet stoppen, zullen zij proberen alle gezonden om het leven te brengen, op allerlei verschillende manieren. Wij kunnen dit nu al enige maanden waarnemen, waar zij willen dat het naartoe gaat. Maar wij zijn het volk, en wij zijn soeverein. Wij willen geen dictatuur in Nederland, en in de wereld. En daarom is het noodzakelijk, om NU, ZSM, in te grijpen. Ik vrees dat het anders te laat is, en de ziekte al zo ver gevorderd is dat er extreem geweld gaat worden gebruikt tegen de gezonden.

Zou ‘gezonden’ ook te maken hebben met hier naartoe gestuurd?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.